Anhydriet gietvloeren

Anhydriet gietvloeren zijn geschikt voor alle toepassingen in de zogenaamde ‘droge bouw’, dat wil zeggen bedrijfsgebouwen, scholen, kantoren, woningen etc.. Ook renovatiewerken lenen zich bij uitstek voor toepassingen van gietvloeren. Het gebruik in kelders en badkamers is mogelijk doch dient dit (vanwege de randvoorwaarden evenals bij zand-/cementdekvloeren) per project beoordeeld te worden.

Op www.gietvloer-informatie.nl staat het volgende over gietvloeren: de toegevoegde waarde van anhydriet gietvloeren zijn zoals hieronder vermeld staan.

  • grote vlakheid en minder naden als gevolg van het ontbreken van dagafzettingen of dilatatievoegen
  • gewichtsbesparing door toepassing van dunnere vloeren: mogelijk gemaakt door hoge druk en buigtreksterkte
  • invloed op bouwtijd; 1000 – 1500 m2 per dag per gietploeg is haalbaar
  • goede warmteoverdracht bij vloerverwarming als gevolg van een 100% omhulling van de buizen
  • verantwoorde uitvoering in zwevende vloerconstructies (ten behoeve van thermische en akoestische isolatie)
  • deze gietvloeren krimpen nauwelijks zodat bij goede uitvoering scheuren en schotelen zijn uitgesloten
  • gunstige prijs-/prestatieverhouding ten opzichte van zand-/cementdekvloeren
  • voldoen aan voorwaarden gesteld met betrekking tot ARBO en milieuzorg